Teoretisk ståsted

Jeg er uddannet fra Gråbrødre Instituttet, hvor hovedvægten var på det psykodynamiske.

Psykodynamisk teori bygger på psykoanalysen, som Freud grundlagde. Fokuset er at de problematikker vi oplever i dag, kan have en årsag tidligt i livet. Ved at finde den oprindelig årsag, og bearbejde den, vil problemerne i nutiden mindskes.

Jeg er også uddannet indenfor den eksistentialistiske terapi, hvor fokus er på de grundlæggende livsvilkår som kan være svære for os - døden, aleneheden, meningsløsheden og friheden. Det er forskelligt, hvornår og hvordan vi bliver påvirkede af de livsvilkår, men målet i terapien vil være at:

  • leve med en viden om, at vi alle skal dø, uden at være låst af dødsangst
  • at vide, at vi basalt er alene i livet, men alligevel tør knytte os til andre
  • at skabe mening i en tilværelse, som kan synes meningsløs
  • at påtage os ansvaret for vores eget liv og dermed det frie valg.
Hjemmesiden anvender cookies Ok