Individuel terapi

Terapi er et samtaleforløb, hvor vi arbejder med dine individuelle problematikker, behov og mønstre. Igennem samtalen vil du opleve at få større viden og forståelse af dig selv, din måde at tackle forskellige livssituationer på, hvordan du indgår i relationer og træffer valg. Din øgede indsigt og forståelse vil give dig frihed til og mulighed for at handle anderledes, så dit liv bliver, som du gerne vil, at det skal være.

Målet med terapi er at komme til at tage ansvar for eget liv, og derfra at kunne gribe efter det, du ønsker i livet. Du er hovedpersonen i et terapeutisk forløb. Terapien foregår i dit tempo og former sig som regelmæssige samtaler over en kortere eller længere periode.

De vigtigste forudsætninger for at du kan få udbytte af din terapi er, at der er tillid, tryghed og kemi imellem os.

Terapi kan være noget for dig, hvis du:

  • er i livskrise, eller har vanskeligt ved at håndtere tilværelsen
  • føler dig tom, og ikke ved, hvad du vil med dit liv
  • har svært ved at mærke dine følelser
  • har et lavt selvværd, og mangler troen på dig selv
  • ikke synes, at du slår til eller er god nok
  • har travlt med at gøre andre tilpas, eller har brug for, at andre er tilfreds med dig – før du selv kan være det
Hjemmesiden anvender cookies Ok